Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty


Złotów, dnia 13.12.2010 r. Nr sprawy: 14/2010 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie” dla: - CZĘŚCI I Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie – Obwód Drogowy w Złotowie najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: STACJA PALIW STELMACH S.J. Barbara, Zbigniew Stelmach ul. Kolejowa 11 77-400 Złotów Cena brutto wybranej oferty: zgodnie ze złożoną ofertą przetargową Kryteria wyboru: cena 70% (max 70 pkt) - uzyskano 70 pkt upust 30% (max 30 pkt) - uzyskano 30 pkt Wpłynęła jedna oferta. - CZĘŚCI II Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie – Obwód Drogowy w Okonku najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: STACJA BENZYNOWA-GASTRONOMIA Tadeusz Ostromecki ul. Kruczkowskiego 18 64-915 Jastrowie Cena brutto wybranej oferty: zgodnie ze złożoną ofertą przetargową Kryteria wyboru: cena 70% (max 70 pkt) - uzyskano 70 pkt upust 30% (max 30 pkt) - uzyskano 30 pkt Wpłynęła jedna oferta.