Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty


                                    Złotów, dnia 19.11.2012 r.
Nr sprawy: 19/2012
ZAWIADOMIENIE
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


I.    Pełna nazwa Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, 77-400 Złotów ul. Za Dworcem 3a

II.    Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu złotowskiego w sezonie zimowym 2012/2013” dla:


CZĘŚCI I Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Jastrowie najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

USŁUGOWY ZAKŁAD DROGOWY
„DROMECH”
Krzysztof Stokłosa
ul.  Brzozowa 9
64-915 Jastrowie


Cena brutto wybranej oferty: zgodnie ze złożoną ofertą przetargową

Kryteria wyboru: cena 100%- uzyskano 100 pkt.
Wpłynęła jedna oferta.


CZĘŚCI II Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Krajenka najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

MIEJSKI ZAKŁAD
USŁUG KOMUNALNYCH
SPÓŁKA Z O.O.
ul .Szpitalna 38  
77-400  Złotów


Cena brutto wybranej oferty: zgodnie ze złożoną ofertą przetargową

Kryteria wyboru: cena 100%- uzyskano 100 pkt.
Wpłynęła jedna oferta.CZĘŚCI III Usługi transportowe i sprzętowe przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Okonek najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO – HANDLOWO – USŁUGOWE
„SAM – BUD”
Władysław Sameć
ul. Mieszka I 9
84-965 Okonek


Cena brutto wybranej oferty: zgodnie ze złożoną ofertą przetargową

Kryteria wyboru: cena 100%- uzyskano 100 pkt.
Wpłynęła jedna oferta.


CZĘŚCI IV Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Zakrzewo, Lipka najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

„TERRA”
USŁUGI LEŚNE
Zbigniew Marcinkowski
ul. Piaskowa 14a
64-965 Okonek


Cena brutto wybranej oferty: zgodnie ze złożoną ofertą przetargową

Kryteria wyboru: cena 100%- uzyskano 100 pkt.
Wpłynęła jedna oferta.