Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty


Złotów, dnia 02.11.2010 r.

Nr sprawy: 13/P/2010

 ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu złotowskiego w sezonie zimowym 2010/2011” dla:

 - CZĘŚCI I Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Jastrowie najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

USŁUGOWY ZAKŁAD DROGOWY

„DROMECH”

Krzysztof Stokłosa

ul. Brzozowa 9

64-915 Jastrowie

 Cena brutto wybranej oferty: zgodnie ze złożoną ofertą przetargową

Kryteria wyboru: cena 100%- uzyskano 100 pkt.

Wpłynęła jedna oferta.

 - CZĘŚCI II Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Krajenka najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWY

BU-DRO-MEL

Tomasz Pęski

ul. 35 – lecia PRL 11a

89-320 Wysoka

Cena brutto wybranej oferty: zgodnie ze złożoną ofertą przetargową

Kryteria wyboru: cena 100%- uzyskano 100 pkt.

Wpłynęła jedna oferta.

- CZĘŚCI III Usługi transportowe i sprzętowe przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Okonek najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO – HANDLOWO – USŁUGOWE

„SAM – BUD”

Władysław Sameć

ul. Mieszka I 9

84-965 Okonek

Cena brutto wybranej oferty: zgodnie ze złożoną ofertą przetargową

Kryteria wyboru: cena 100%- uzyskano 100 pkt.

Wpłynęła jedna oferta.

 - CZĘŚCI IV Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Zakrzewo, Lipka najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

„TERRA”

USŁUGI LEŚNE

Zbigniew Marcinkowski

ul. Piaskowa 14a

64-965 Okonek

Cena brutto wybranej oferty: zgodnie ze złożoną ofertą przetargową

 Kryteria wyboru: cena 100%- uzyskano 100 pkt.

Wpłynęła jedna oferta.