Przetargi

Dotyczy: „ Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie „

Dotyczy: „ Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie „

Dotyczy: Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej 1029P w miejscowości Stare Dzierzążno na odcinku 650 mb

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej 1037P Mały Buczek - Wielki Buczek na odcinku 2000 mb

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej 1037P Mały Buczek –Wielki Buczek na odcinku 2000 mb

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej 1029P w miejscowości Stare Dzierzążno na odcinku 650 mb

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej 1037P Mały Buczek –Wielki Buczek na odcinku 2000 mb
Ogłoszenie o zamówieniu [PDF] – pobierz

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1029P w miejscowości Stare Dzierzążno na odcinku 650 mb
Ogłoszenie o zamówieniu [PDF] – pobierz

Dotyczy: Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie

Dotyczy: Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie

Dotyczy:  Przebudowa drogi powiatowej nr 1007P Okonek - Łomczewo

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1007P Okonek - Łomczewo

Dotyczy: „Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej K 1-65 dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w ilości ok. 100 ton”

Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3 PU/RC dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w ilości ok. 100 ton..

DOTYCZY: Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie

DOTYCZY: Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie.

 Pytania oferentów i odpowiedzi: [PDF] – pobierz

DOTYCZY: Przebudowa drogi powiatowej nr 1033P Głomsk - Potulice

DOTYCZY: Przebudowa drogi powiatowej nr 1033P Głomsk - Potulice

Poprawki do ogłoszenia o zamówieniu:  Przebudowa drogi powiatowej nr 1033P Głomsk - Potulice na odcinku 724mb

DOTYCZY: Złotów: Przebudowa drogi powiatowej nr 1033P Głomsk - Potulice

DOTYCZY: „Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej K 1-65 dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w ilości ok. 150 ton”

Dotyczy: Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3 PU/RC dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w ilości ok. 150 ton

Dotyczy: Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie

Dotyczy: Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1052P od skrzyżowania z DP Skic – Buntowo do Wiktorówka ( gr. powiatu )

DOTYCZY:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1052P od skrzyżowania z DP
Skic - Buntowo do Wiktorówka ( gr. powiatu )

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1041P  Zakrzewo – Drożyska Wielkie

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej 1041P Zakrzewo - Drożyska Wielkie.

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1041P  Zakrzewo – Drożyska Wielkie

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P m. Złotów, ul. 8 Marca oraz drogi gminnej m. Złotów, ul. Leśna

Dotyczy: Remont drogi powiatowej nr 1016P  Sypniewko - dr. nr 1013P

Dotyczy: Remont drogi powiatowej nr 1016P Sypniewko - dr. nr 1013P

Uwaga - zmiana specyfikacji SST!

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej 1041P Zakrzewo - Drożyska Wielkie

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P m. Złotów, ul. 8 Marca oraz drogi gminnej m. Złotów, ul. Leśna

Dotyczy: Remont drogi powiatowej nr 1056P  miejscowość Śmiardowo Krajeńskie.

Dotyczy: Zakup i dostawa materiałów betonowych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie.

Remont drogi powiatowej nr 1056P w miejscowości Śmiardowo Krajeńskie

Zakup i dostawa materiałów betonowych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie

Dotyczy: Zakup i dostawa materiałów betonowych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie.

Dotyczy: „Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej K 1-65 dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w ilości ok. 150 ton”

Zakup i dostawa materiałów betonowych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie.

Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej K 1-65 dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w ilości ok. 150 ton

Dotyczy: Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie

Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie

UWAGA : Pytania oferentów i odpowiedzi. – pobierz [PDF]

Zakup i dostawa materiałów betonowych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie.

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1056P  miejscowość Podróżna na odcinku długości 1,3 km i szerokości 5 m.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1056P  miejscowość Podróżna na odcinku długości 1,3 km i szerokości 5 m.

Wyjaśnienia do opracowania oferty: pobierz_cz1 pobierz_cz2

Dotyczy: „Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej K 1-65 dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w ilości ok. 150 ton”

Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3 PU/RC dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w ilości ok. 150 ton

Dotyczy: Dostawa i zakup używanego samochodu ciężarowego – wywrotka dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie.

Dostawa i zakup używanego samochodu ciężarowego – wywrotka dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie.

Dotyczy: Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie

Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie

dot. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu złotowskiego w sezonie zimowym 2012/2013

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu złotowskiego w sezonie zimowym 2012/2013

Dot. wykonania remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1049P ul. Jagiełły w miejscowości Krajenka

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1049P ul. Jagiełły w m. Krajenka

Dotyczy: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1049P ul. Jagiełły w miejscowości Krajenka”

Przetarg nieograniczony na Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1049P ul. Jagiełły w m. Krajenka

 Aktualizacja: Kosztorys uproszczony (pdf) – załącznik nr 2 do SIWZ – korekta 05.09.2012

Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej K 1-65 dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w ilości ok. 150 ton

Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie

Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu złotowskiego w sezonie zimowym 2011/2012

Sprzedaż i dostarczenie na plac Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie elementów betonowych

Sprzedaż i dostarczenie na plac Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie elementów betonowych

Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej K 1-65 dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w ilości ok. 150 ton

Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej K 1-65 dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w ilości ok. 150 ton

Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie

Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu złotowskiego w sezonie zimowym 2010/2011”

Przebudowa drogi powiatowej 1013P Nadarzyce-Jastrowie na odcinku Brzeźnica-Jastrowie

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu złotowskiego w sezonie zimowym 2010/2011

Przebudowa drogi powiatowej nr 1013P Nadarzyce – Jastrowie na odcinku Brzeźnica - Jastrowie

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1013P Nadarzyce-Jastrowie w miejscowości Nadarzyce

Remont drogi powiatowej 1004P Lotyń - Lubniczka w miejscowości Lotyń

Remont drogi powiatowej 1013P Nadarzyce – Jastrowie w miejscowości Brzeźnica