Zawiadomienie z otwarcia ofert

18. 07. 13
Utworzono: 13 lipiec 2018

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 580292-N-2018 z dnia 2018-06-28r.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami )- dalej ustawa Pzp,

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie: www.pzd-zlotow.pl informacje wynikające z treści złożonych ofert:

1.Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości - 255 000,00 zł brutto.

2.Przed upływem terminu składania ofert złożono następujące oferty: (wpłynęły 2 oferty)

OFERTA I

Przedsiębiorstwo PROJ-BUD
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz
Sp. z o.o. S.K. ul. Kościuszki 27 85-079 Bydgoszcz

cena: 354 931,88 zł brutto
okres gwarancji: 60 miesięcy

OFERTA I

Roboty Drogowo Budowlane
Jacek Karpiński
ul. Norwida 9 77-400 Złotów

cena: 380 761,88 zł brutto
okres gwarancji: miesięcy

do góry