ZAWIADOMIENIE

18. 08. 06
Utworzono: 06 sierpień 2018

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 591526-N-2018 z dnia 19.07.2018 r.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami ) - dalej ustawa Pzp,

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie: www.pzd-zlotow.pl  informacje wynikające z treści złożonych ofert:

  1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości -  255 000,00 zł brutto.
  1. Przed upływem terminu składania ofert złożono następujące oferty (wpłynęły dwie oferty):

 

OFERTA I

Przedsiębiorstwo PROJ-BUD
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz
Sp. z o.o. S.K. ul. Kościuszki 27,  85-079 Bydgoszcz

cena: 348 243,75 zł brutto
okres gwarancji: 60 miesięcy

OFERTA II

Roboty Drogowo Budowlane
Jacek Karpiński
ul. Norwida 9, 77-400 Złotów

cena: 372 551,63 zł brutto
okres gwarancji: 60 miesięcy

do góry