zawiadomienie z otwarcia ofert-dot. Przebudowa drogi powiatowej 1011P Ciosaniec - Pniewo

18. 08. 20
Utworzono: 20 sierpień 2018

 

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 595698-N-2018 z dnia 2018-07-27r.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami )- dalej ustawa Pzp,

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie: www.pzd-zlotow.pl  informacje wynikające z treści złożonych ofert:

1.Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości -  255 000,00 zł brutto.

2.Przed upływem terminu składania ofert złożono następujące oferty: (wpłynęły 2 oferty)

OFERTA I


POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.
Podmiejska 2 78-500 Drawsko Pomorskie

cena: 476 580,72 zł brutto
okres gwarancji: 60 miesięcy

 

OFERTA II

Przedsiębiorstwo PROJ-BUD
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz
Sp. z o.o. S.K. ul. Kościuszki 27  85-079 Bydgoszcz

cena: 371 460,00 zł brutto
okres gwarancji: 60 miesięcy

do góry