19. 12. 13
Utworzono: 13 grudzień 2019

Dostawa produktów naftowych dla potrzebDostawa produktów naftowych dla potrzebPowiatowego Zarządu Dróg w Złotowie -dla części II

Ogłoszenie nr 635988-N-2019 pdf

SWIZ z załącznikami   pdf

19. 12. 03
Utworzono: 03 grudzień 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, Ogłoszenie nr 631218-N-2019 z dnia 2019-12-03 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU      pdf

SIWZ wraz z załącznikami     pdf

19. 09. 25
Utworzono: 25 wrzesień 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  pdf

19. 09. 19
Utworzono: 19 wrzesień 2019

Informacja z otwarcia ofert  pdf

19. 09. 04
Utworzono: 04 wrzesień 2019

Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P Kleszczyna - Skic OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

18. 12. 12
Utworzono: 12 grudzień 2018

Informacja - zawiadomienie 

18. 12. 05
Utworzono: 05 grudzień 2018

Ogłoszenie nr 657673-N-2018 z dnia 2018-12-05 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie: Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

18. 08. 20
Utworzono: 20 sierpień 2018

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:

Przebudowa drogi powiatowej 1011P Ciosaniec - Pniewo

18. 08. 06
Utworzono: 06 sierpień 2018

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:

Przebudowa drogi powiatowej 1026P Kiełpin - Łąkie

18. 07. 27
Utworzono: 27 lipiec 2018

Ogłoszenie nr 595698-N-2018 z dnia 2018-07-27 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1011P Ciosaniec-Pniewo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

18. 07. 19
Utworzono: 30 listopad -0001

Ogłoszenie nr 591526-N-2018 z dnia 2018-07-19 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1026P Kiełpin - Łąkie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

18. 07. 18
Utworzono: 18 lipiec 2018
18. 07. 13
Utworzono: 13 lipiec 2018

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: 

Przebudowa drogi powiatowej 1026P Kiełpin - Łąkie

18. 06. 28
Utworzono: 28 czerwiec 2018

Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie nr 580292-N-2018 z dnia 2018-06-28 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1026P Kiełpin - Łąkie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

do góry