18. 07. 13
Utworzono: 13 lipiec 2018

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: 

Przebudowa drogi powiatowej 1026P Kiełpin - Łąkie

18. 06. 28
Utworzono: 28 czerwiec 2018

Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie nr 580292-N-2018 z dnia 2018-06-28 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1026P Kiełpin - Łąkie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

do góry